Nhằm đồng hành với người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Kể từ ngày 1/4. Viettel hoàn thành việc nâng băng thông trong nước lên tối đa tới 2 lần so với hiện tại nhưng giữ nguyên giá cước cho khách hàng trong thời gian chống dịch nCoV (sau thời gian hết dịch sẽ quay về băng thông ban đầu).
Khách hàng được tự động áp dụng mức băng thông mới từ ngày 01/04/2020 mà không cần khởi động lại Modem.

Xin lưu ý: Các khách hàng khi đăng ký lắp mới internet Viettel cũng đượcnhân đôi tốc độ như các khách hàng cũ của Viettel.

Như vậy các gói cước Net1, Net 2, Net 3, Net 4 sẽ có tốc độ lần lượt là 60 Mbps,80 Mbps, 110 Mbps, 140 Mbps. Thông số chi tiết các gói cước internet Viettel hiện tại. Khách hàng có thể xem tại: Internet cáp quang Viettel

Việc nâng băng thông lần này cũng thể hiện trách nhiệm xã hội của Viettel với cộng đồng .

Nhất định Việt Nam sẽ đẩy lùi được dịch Covid 19. Thân ái và quyết thắng.