Bạn muốn dùng gì từ viettel ?

Được đăng ký nhiều nhất tháng

-37%

Combo lắp Wifi và Truyền hình

Combo Flexi 2 (40 Mbps + 200 kênh TH)

260,000
-25%

Internet cáp quang có Wifi

Gói cước internet cáp quang Net 4

300,000
-39%

Combo lắp Wifi và Truyền hình

Combo Flexi 3 (55 Mbps + 200 kênh TH)

280,000
-18%

Internet cáp quang có Wifi

Gói cước internet cáp quang Net 4 Super

400,000
-38%

Combo lắp Wifi và Truyền hình

Combo Flexi 4 (70 Mbps + 200 kênh TH)

315,000
-21%

Internet cáp quang có Wifi

Gói cước internet cáp quang Net 5 Super

630,000
-38%

Combo lắp Wifi và Truyền hình

Combo Flexi 1 (30 Mbps + 200 kênh TH)

225,000
-25%

Internet cáp quang có Wifi

Gói cước internet cáp quang Net 5

525,000

Các dịch vụ cho công ty

Lắp mạng Viettel toàn quốc 63 tỉnh thành phố

Fax, só cố định, Tổng đài

Viettel cung cấp dịch vụ Fax, Số cố định PSTN, Tổng đài đến các khách hàng

Chữ ký số Viettel CA

Không cần phải dấu, bản cứng..vv. Bạn vẫn khai thuế, nộp thuế, gửi hợp đồng qua mạng và có giá trị pháp lý như bình thường

Internet kênh trắng

Internet trực tiếp, Leased Line giúp các công ty, tổng công ty có nhiều chi nhánh quốc tế bảo mật và gia tăng tốc độ làm việc của mình

Tư vấn những gì khách hàng cần

sẵn sàng phục vụ

Kỹ thuật lắp mạng viettel
Modem wifi cáp quang Viettel Totolink
Modem wifi cáp quang Viettel Totolink 2
Modem wifi cáp quang Viettel Totolink 3