Showing all 4 results

-25%

Combo lắp Wifi và Truyền hình

Combo Sport 4 (70 Mbps + 200 kênh TH + Kênh K+)

590,000 440,000
-28%

Combo lắp Wifi và Truyền hình

Combo Sport 3 (55 Mbps + 200 kênh TH + Kênh K+)

540,000 390,000
-27%

Combo lắp Wifi và Truyền hình

Combo Sport 2 (40 Mbps + 200 kênh TH + Kênh K+)

490,000 360,000
-31%

Combo lắp Wifi và Truyền hình

Combo Sport 1 (30 Mbps + 200 kênh TH + Kênh K+)

440,000 305,000