Showing all 4 results

-38%

Combo lắp Wifi và Truyền hình

Combo Flexi 1 (30 Mbps + 200 kênh TH)

360,000 225,000
-38%

Combo lắp Wifi và Truyền hình

Combo Flexi 4 (70 Mbps + 200 kênh TH)

510,000 315,000
-39%

Combo lắp Wifi và Truyền hình

Combo Flexi 3 (55 Mbps + 200 kênh TH)

460,000 280,000
-37%

Combo lắp Wifi và Truyền hình

Combo Flexi 2 (40 Mbps + 200 kênh TH)

410,000 260,000